مکمل سوخت خودرو چیتا حجم 355 میلی لیتر

|

دسترسی: در انبار

مکمل سوخت خودرو چیتا حجم 355 میلی لیتر
  • - کاهش و جلوگیری از پدیده ناک ( ضربه )
  • - جلوگیری از صدمات مکانیکی ایجاد شده توسط پدیده ناک - تقویت توانایی و شتاب موتور
  • - کاهش مصرف سوخت
  • - امکان استفاده برای بنزین با سرب و بی سرب
  • - تمیز کننده سیستم کاتالیزور و اکسیین
  • - طریقه مصرف: محتوی اکتان به باک بنزین اضافه شود (ترجیحا قبل از بنزین زدن)